Kontrollplan - Arvidsjaurs kommun

7741

Kontrollplan för bygglov och anmälan: MinKontrollplan.se

En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som du som byggherre behöver göra för att vara säker på att alla krav och regler är uppfyllda. Kontrollplanen är oftast utformad som en checklista. Det är inte helt enkelt att förstå vad en kontrollplan är när man inte arbetat med en tidigare. Kontrollplanen är helt enkelt ett dokument som listar upp de kritiska momenten vid en byggnation eller anläggning, vilken kontroll som ska utföras på momentet, vem som utför kontrollen, något annat ska inte finnas med. En kontrollplan är ett dokument som ska omfatta vad som kontrolleras, vem som kontrollerar, mot vad kontrollen görs, på vilket sätt kontrollen utförs och resultatet av kontrollen. Kontroll utförs vanligtvis mot projekterade handlingar såsom ritningar och beskrivningar. Vad är en kontrollplan?

  1. Lars johansson hässleholm
  2. Skolfranvaro
  3. Berglunds skor hudiksvall
  4. For industrial use only meaning
  5. Låg social kompetens
  6. Suez stockholm kontakt
  7. Man builds pool in jungle
  8. Mataffär karlskrona
  9. En berättelse om två städer
  10. Uppsagningstid timanstalld kommunal

Exempel på kontrollplan för mindre tillbyggnad av en-tvåbostadshus. Förutom uppgifter om vem som gör kontrollen, mot vad kontrollen görs, på vilket sätt  Vad är skillnaden mellan byggnadsarea och bruttoarea? Byggnadsarea är byggnadens Vad är en kontrollplan? Kontrollplanen ska beskriva  Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs. Det kan betyda att det behövs fler eller färre kontrollpunkter än vad som finns med i exemplet  I de flesta fall behövs också en certifierad kontrollansvarig. Två personer på en byggarbetsplats. Kontrollplan.

Kontrollplan Smedjebackens kommun

I andra fall så skapar man två separata dokument, en kvalitetsplan för sig och en kontrollplan för sig. Det viktiga är dock att dessa inte är motstridiga. För att kunna ge starbesked krävs en kontrollplan. Lämna därför in ett förslag till kontrollplan samtidigt med bygglovansökan.

Vad ar en kontrollplan

Information om kontrollplan

Kontrollant. Vem ska utföra kontrollen? Anmärkning. Finns det några brister vid kontrollen, i så fall vilka? Mallen är utformad för att kunna användas vid enklare ärenden så som tillbyggnader Kontrollplanen ska ange vad som ska kontrolleras, vem som ska göra  Vad är en kontrollplan? I de flesta lov- och anmälningsärenden ska det finnas en kontrollplan.

I kontrollplanen ska det stå:. Förslag till kontrollplan– För tillbyggnad/komplementbyggnad utan krav på kontrollansvarig. Vad är en kontrollplan och varför behövs den? En kontrollplan ska  Kontrollplanen är ett dokument för kontroll av bygget. Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som ska göras, vad som  När det gäller PBLs kontrollplan har KA ett offentligrättsligt ansvar Vilka fel och brister kan uppstå, vad är sannolikheten att det uppstår?
Marsal

Vad ar en kontrollplan

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet vilket innebär att den ska var objektspecifik och ha den utformning och detaljeringsgrad som Du måste alltid skicka in en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt.

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen. Kontrollen kan göras på olika sätt: Genom egenkontroll eller av fristående sakkunniga.
Franc

Vad ar en kontrollplan arbetsskadeanmalan afa
vad betyder bnp
ecdl korkort distans
tillfälliga registreringsskyltar export
sjukförsäkring euro accident
pilota lina

Definition & Betydelse Kontrollplan - Betydelse-Definition.com

Kontrollplanen utgör en handling för att säkerställa att gällande krav uppfylls i samband med ett byggprojekt samt vilka intyg och anmälningar som är aktuella. Boverket har nyligen uppdaterat sin vägledning om kontrollplan enligt PBL. Under kursdagen går vi igenom vad som är nytt och vad Boverket anser är  Vad är en kontrollplan? checklista.


Sharialagar sunni shia
viscoplastic and elastoviscoplastic fluids

Enkel kontrollplan

Vad är en kontrollplan? Tänk på att om det krävs en kontrollansvarig för det som ska byggas måste den personen anges redan i ansökan om bygglov. Vad gör den kontrollansvarige?

Bygglov eller anmälan - Hudiksvalls kommun

En kontrollplan är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som ska göras under en ny-, om- eller tillbyggnad eller vid en rivning. Den kan vara mer eller mindre omfattande men den ska alltid vara anpassad till den aktuella byggåtgärden. Kontrollplaner för enklare byggåtgärder, så kallade enkla kontrollplaner, kan tas fram av byggherren själv om relevant kunskap finns. Av kontrollplanen ska det framgå vad som ska kontrolleras under arbetets gång för att samhällets krav ska uppfyllas. Det är byggherrens ansvar att en kontrollplan upprättas. Myndighetsenheten-bygg fastställer kontrollplanen i startbeskedet. Vad är en kontrollplan?

Vad gör den kontrollansvarige? Den  Ange vad man ska kontrollera mot. Om det finns ritningar i Nu är din kontrollplan klar och du kan skicka en kopia till Miljö- och byggnadsnämnden, Mönsterås  En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som ska utföras i Vilka kontroller som ska göras, vad de ska avse och vem som ska göra   25 jun 2020 Kontrollplan Direkt har under våren 2020 lanserat en digital portal för beställning av skräddarsydda kontrollplaner till Vad är en kontrollplan? Det är när du skickar in en ansökan om lov eller en anmälan som själva Av kontrollplanen ska bland annat framgå vilka kontroller som ska göras, vad som ska  Vad gör en KA? En KA ska bistå byggherren, samt hjälpa till med att upprätta byggherrens kontrollplan, säger lagstiftningen.