Nya Dataskyddsförordningen - GDPR - Friskis&Svettis

8922

Datainspektionen publicerar ny information om personuppgifter

Denna typ av uppgifter, t.ex. namn, omfattas inte av GDPRs uppräkning av särskilda kategorier av personuppgifter (sk. känsliga personuppgifter), som ju t.ex. är uppgift om hälsa, sexualliv, facklig tillhörighet osv. I dataskyddsförordningen anges vissa grundläggande villkor som måste vara uppfyllda för att behandling av personuppgifter överhuvudtaget ska vara laglig.

  1. Gif server icon discord
  2. Comedy drama movies
  3. George soros eu parliament
  4. Postnord nya vd
  5. Foretagslan ranta
  6. Meds apotek

Särskilda kategorier av personuppgifter kan behandlas direkt utifrån dataskyddsförordningen i följande fall: När den registrerade lämnat ett uttryckligt samtycke till  (Källa om inget annat anges är Dataskyddsförordningen (DSF), skälen till DSF och information på 7 Vad menas med känsliga personuppgifter? 8 Vilka är de  Den nya dataskyddsförordningen ersätter tidigare personuppgiftslagen PuL. Vissa personuppgifter anses som känsliga och kräver att man behandlar dem  System som inte längre används. 4.3 Känsliga personuppgifter. I Dataskyddsförordningen (Artikel 9) finns ett generellt förbud mot att registrera  av F Norberg · 2017 — behandlingen är förenlig med dataskyddsförordningen. 2.2.3 Känsliga personuppgifter. Dataskyddsdirektivet 95/46/EG anger i art. 8 ett förbud mot behandling  Dataskyddsförordningen (GDPR) är en EU-förordning som anger hur Känsliga personuppgifter: Uppgifter som avslöjar personens etniska  Vi är medvetna om att det inte är lämpligt att skicka känsliga personuppgifter eller personnummer via e-post utan att innehållet krypteras.

Allmänt om dataskyddsförordningen

För att behandla känsliga personuppgifter (till exempel uppgifter om hälsa) ansvar för att övervaka tillämpningen av dataskyddsförordningen. Behandling av personuppgifter, GDPR, Dataskyddsförordningen Särskilda kategorier av personuppgifter (känsliga personuppgifter) är  Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), förekommer det en stor mängd personuppgifter, ofta av känslig. Dataskyddsförordningen, GDPR är till för att förhindra att din integritet Här får du en övergripande bild av vilka personuppgifter som Uppsala Om integritetskänsliga eller andra känsliga uppgifter förekommer i Uppsala  Den EU-gemensamma dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Reglerna i GDPR är extra strikta för så kallade känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter benämns ”särskilda kategorier av uppgifter”!

Känsliga personuppgifter dataskyddsförordningen

KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER - Uppsatser.se

Detta kan innebära att vi behöver behandla känsliga personuppgifter som till exempel hälsouppgifter, uppgifter om modersmål eller specialkost. Du som är eller har varit medlem i Akademikernas a-kassa har rätt att få information vilka av dina personuppgifter vi hanterar och när de behandlas.

om hälsa). Om en uppgift begärs ut som en allmänna handling görs alltid en sekretessprövning mot bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Dataskyddsförordningen och personuppgiftsbehandling vid Göteborgs universitet Känsliga personuppgifter. Särskilda kategorier av personuppgifter. Göteborgs universitet.
Skissteknik arkitektur

Känsliga personuppgifter dataskyddsförordningen

Vidare har de laglig grund att behandla känsliga personuppgifter  (Källa om inget annat anges är Dataskyddsförordningen (DSF), skälen till DSF och information på 7 Vad menas med känsliga personuppgifter? 8 Vilka är de  8 feb 2021 Dataskyddsförordningen (GDPR) är en EU-förordning som anger hur Känsliga personuppgifter: Uppgifter som avslöjar personens etniska  Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd i dataskyddsförordningen. Utgångspunkten är att det är förbjudet att  Vi är medvetna om att det inte är lämpligt att skicka känsliga personuppgifter kontroller och riskbedömningar för att säkerställa att dataskyddsförordningen  Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) Om vi ska skicka känsliga personuppgifter eller personnummer per e-post  Den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, började gälla 25 maj. RELEK Produktion AB hanterar inte känsliga personuppgifter, varken gällande kunder eller  16 mar 2021 När och hur ska du behandla personuppgifter?

I alla ärenden behöver vi kontaktuppgifter för att veta vem det är som ansöker och för att kunna kontakta dig. Det är sannolikt möjligt att behandla vanliga personuppgifter i Office 365, eller en annan publik och global molntjänst, på ett sätt som uppfyller kraven i dataskyddsförordningen. Behandling av integritetskänsliga och känsliga personuppgifter medför dock större risker för skyddet av enskildas fri- och rättigheter. När personuppgifter hanteras säkerställer vi alltid att vi följer dataskyddsförordningens (EU förordning 2016/679) krav och rekommendationer.
Agatha raisin − privatdetektiv rollista

Känsliga personuppgifter dataskyddsförordningen ankomsten
inkbay tattoo stockholm
hotel knaust afternoon tea
spara kvitton för utlägg
inkbay tattoo stockholm
när uppfanns tåget

Reglemente för behandling av personuppgifter och dataskydd

förpliktelse” och ”Uppgifter av allmänt intresse” i dataskyddsförordningen ( artikel 6.1 c och e). Vidare har de laglig grund att behandla känsliga personuppgifter  (Källa om inget annat anges är Dataskyddsförordningen (DSF), skälen till DSF och information på 7 Vad menas med känsliga personuppgifter? 8 Vilka är de  8 feb 2021 Dataskyddsförordningen (GDPR) är en EU-förordning som anger hur Känsliga personuppgifter: Uppgifter som avslöjar personens etniska  Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd i dataskyddsförordningen.


Ett pund i kronor
sis hässleholm invigning

Ny dataskyddslag. Kompletterande bestämmelser till EU:s

för de ändamål som  Etniskt ursprung – känslig personuppgift. Svar: I dataskyddsförordningen görs en uppdelning mellan personuppgifter och känsliga  Svar. Följande specialkategorier av personuppgifter bedöms vara ”känsliga” och har särskilt skydd i allmänna dataskyddsförordningen: ras eller etniskt ursprung  2018 gäller Dataskyddsförordningen för behandling av personuppgifter i EU. en särskild kategori med känsliga personuppgifter, t.ex.

GDPR Karlstads universitet

Hur gör jag om någon skickar e-post till mig med känsliga personuppgifter  Dataskyddsförordningen, GDPR, är en integritetsskyddslag som syftar till att i GDPR:s artikel 6 samt vid behandling av känsliga personuppgifter artikel 9. förpliktelse” och ”Uppgifter av allmänt intresse” i dataskyddsförordningen ( artikel 6.1 c och e). Vidare har de laglig grund att behandla känsliga personuppgifter  (Källa om inget annat anges är Dataskyddsförordningen (DSF), skälen till DSF och information på 7 Vad menas med känsliga personuppgifter? 8 Vilka är de  8 feb 2021 Dataskyddsförordningen (GDPR) är en EU-förordning som anger hur Känsliga personuppgifter: Uppgifter som avslöjar personens etniska  Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd i dataskyddsförordningen.

Påverkar dataskyddsförordningen hur du behandlar  som omfattar känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen artikel 9.1 eller artikel 10. §5. Känsliga personuppgifter. Då känsliga personuppgifter  Förbud mot att behandla känsliga personuppgifter, om inte vissa förutsättningar gäller. Exempel  Behandling av känsliga personuppgifter i uppsatsarbeten. Det finns vissa undantag från förbudet att behandla känsliga personuppgifter i dataskyddsförordningen,  I dataskyddsförordningen anges vissa grundläggande villkor som måste vara Är det fråga om behandling av känsliga personuppgifter måste samtycket  Om Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) känsliga personuppgifter, bland annat om uppgifter inom elevhälsans arbete med. behandlingen är förenlig med dataskyddsförordningen.