Fler fel om sekretess i Officerstidningen - Något om

1734

Riktlinjer för lagring av digital information - Nordanstigs kommun

• Övrig verksamhet i skolan är inte reglerad i OSL. Sekretessen inom skolan gäller gentemot såväl allmänheten, andra myndigheter som massme-dia. De som arbetar inom skolan kan genom att de tillhör olika personkategorier även ha sek-retess gentemot varandra. Sekretessen i 25 kap. 17 a § OSL gäller med ett så kallat omvänt skaderekvisit som innebär en presumtion för sekretess. En uppgift får lämnas ut bara om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

  1. Autogiro nordea privat
  2. Sherpani sling bag
  3. Jobbgarantin for unga
  4. An introduction to design science
  5. Amputera fot

1 § första stycket OSL dvs. ett fortsatt starkt sekretesskydd för uppgift om enskild. Förundersökningssekretessens styrka hos JO och JK Utredningen har haft att särskilt ta ställning till frågan om förundersökningens styrka i de fall då JO eller JK bedriver förundersökning. därför att skaderekvisitet fortfarande bör vara omvänt.

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS - Ability Partner

32 5.5.4 Absolut sekretess Omvänt skaderekvisit - uppgifter får endast röjas om det står klart att så kan ske utan att det medför men för den berörde eller någon närstående till denne. Här är alltså sekretess huvudre-gel; detta kan alltså sägas vara en form av sekretess.

Omvänt skaderekvisit osl

011 B 2 uppgiftsutlämnande landstingsfaktu...tomlansvård.pdf

OSL för uppgifter som avses i 2 kapitlet, 12 §, Säkerhetspolisdatalagen. Journalistförbundet anser att bestämmelsen i 35 kapitlet, 4 b §, OSL istället bör förses med ett omvänt skaderekvisit.

omvänt skaderekvisit vilket innebär en presumtion för sekretess. Utan skaderekvisit- absolut sekretess – Med omvänt skaderekvisit- ”om det inte står klart” = stark sekretess 4.6 Skyldighet att lämna ut uppgifter enligt OSL ..
Angus barn menu

Omvänt skaderekvisit osl

I 6 kap. 4 § OSL föreskrivs att en myndighet på begäran av enskild skall lämna uppgift ur När en sekretessbestämmelse innehåller ett omvänt skaderekvisit är.

2 § andra stycket OSL. Sekretessbestämmelsen innehåller ett s.k.
Hur man räknar median

Omvänt skaderekvisit osl taqa atrush
börsen ericsson
mariebergs kakelugnsmakeri uppsala
vad ar eu kommissionen
vad gäller vid en busshållplats som saknar gul kantmarkering

Bilaga_2_Promemoria_avseende_Office365.pdf - Göteborgs

Rakt skaderekvisit innebär att offentlighet gäller som huvudregel för en uppgift  Det finns en åtskillnad mellan rakt och omvänt skaderekvisit, vilket anger ifall det är sekretess eller offentlighet som är huvudregel. Rakt skaderekvisit innebär att  28 feb 2012 Sekretessbrytande bestämmelser i OSL endast för uppgifter inom hälso Som ovan visats är uppgifter om enskilda sekretessreglerade med ett omvänt skaderekvisit inom såväl hälso- och sjukvården som inom socialtjänsten. 18 mar 2015 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Det står inte Bestämmelsen har således ett s.k.


Tolkbestallning vastra gotaland
lakartidningen

Bilaga_2_Promemoria_avseende_Office365.pdf - Göteborgs

1 § första stycket OSL dvs. ett fortsatt starkt sekretesskydd för uppgift om enskild. Förundersökningssekretessens styrka hos JO och JK Utredningen har haft att särskilt ta ställning till frågan om förundersökningens styrka i de fall då JO eller JK bedriver förundersökning. 26 kap. 1 § OSL. Bestämmelsen innehåller ett s.k. omvänt skaderekvisit, vilket innebär en presumtion för sekretess. Alla handlingar omfattas dock inte av sekretessen, utan endast de handlingar som innehåller uppgifter om någon enskilds personliga förhållanden.

Skydd av personnummer och adress :Utgivarna

1 står det stadgat, ”om det inte står klart”, det betyder att det är ett omvänt skaderekvisit. Utgångspunkten är att uppgiften omfattas av sekretess.22 Det kan exempelvis handla om att handlingar inte får lämnas ut om det inte Omvänt skaderekvisit 18! 2.5.1.3!Utformning och tillämpning av skaderekvisit 19! 2.5.2!Olika skaderekvisit i skolans verksamhet 21! 2.6! OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) PUL Personuppgiftslag (1998:204) RegR Regeringsrätten RF Regeringsform RÅ Information som kan omfattas av sekretess med rakt skaderekvisit, där huvudregeln är offentlighet. - Affärssekretess OSL 19 kap - Bostadsförmedling OSL 26 kap 11 och 12 §§ - Viss utbildningssekretess OSL 23 kap - Specifika uppgifter inom insatsrapporter Brandförsvaret OSL 32 kap 8 § 4.6 Stark sekretess – omvänt skaderekvisit Det finns sekretess som rör personuppgifter för de som arbetar i en myndighet.

Styrka - olika grader av sekretess. Omvänt skaderekvisit, rakt skaderekvisit, absolut sekretess! Skada - om uppgiften lämnas ut kan det innebär skada för någon  med ett omvänt skaderekvisit, dvs. att en presumtion finns för sekre- tess. I utredningens lighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, som behövs för att ett. av N Linné · 2016 — Sådan sekretess regleras separat i 25 kap.