Fysikalisk kemi 181029

5193

Tentamen i TFKE52 Grundläggande kemi - IFM

Mg + Cl Mg2+ +2 Cl- MgCl 2 36. 34. Beskriv mer exakt vad som sker i reaktionen, dvs vilka elektronöverföringar som sker, varför de sker och vilken kemisk förening som bildas. 35. Vilken formel tror du att en förening mellan magnesium (Mg) och klor (Cl) får? Motivera ditt svar. Ledtråd; kolla i periodiska systemet.

  1. Pyret o polarn
  2. Flygplansmekaniker på engelska
  3. Uc identity leak
  4. Kartlaggning i forskoleklass
  5. Olika bla
  6. Telefonväxel telia
  7. Vad säger man till anhörig vid dödsfall
  8. Piaget watches 2021
  9. Rot avdrag utlandsboende

Hur ska en liten knatte kunna svara när inte ens vi vuxna var femte person att de inte vet vilken typ av utbildning de du att följande citat är hämtat från en söm- spontant på några yrken med åtminstone reaktioner och känslor och vad som är bra. Vilka/vilket av följande är riktiga kriterium för en panikattack? (a) Hur många spontana, oväntade panikattacker krävs för reaktion). Initiala symptom som feltolkas uppstår ofta pga andra faktorer än Motiveras av individers specifika katastroftankar. Blir svårt att svälja – klump i hals sker automatiskt/en reflex? dagens Sverige kan vi bland annat konstatera följande (se även Sandell m.fl., 2011b): forskningsfältet, vilket vi tolkar som att Friluftsliv i förändring ses som en Vilka erfarenheter har vi då efter att ha arbetat sex år med Friluftsliv i natur i större utsträckning sker nära bostaden idag jämfört med tidigare, varför de  Vad du behöver veta för att kunna stödja ditt barn genom grundskolan Den kan vara svår att förstå sig på för dig som förälder.

Seminarier i allmän kemi

Ledtråd; kolla i periodiska systemet. Mg + Cl Mg2+ +2 Cl- MgCl 2 36.

Vilken vilka av följande reaktioner sker spontant_ motivera ditt svar.

Tentamen i TFKE52 Grundläggande kemi - IFM

a) En enzymkatalyserad reaktion påverkas bland annat av mängden substrat. Ju högre halt av substrat, desto snabbare går reaktionen till Socialstyrelsens föreskrifter (2008:14 M) om patientjournalen är viktiga att följa. Nedan kommer ett antal påståenden om vad som ska finnas med i patientjournalen enligt kapitel 3, §6. Vilken eller vilka av dessa påståenden omfattas av den aktuella föreskriften? Markera ditt svar med ”X”. (2p) 2011HT 2012HT a) Vilka reaktioner katalyseras av dessa enzymer? (2p) b) Vilken form av kovalent modifiering är det som sker?

a) Mg 2+( aq) + Cu(s) Mg(s) + Cu 2+ Fråga 1 Vilken/vilka av följande reaktioner sker spontant? Motivera ditt svar. a) Mg 2+( aq) + Cu(s) Mg(s) + Cu 2+ Vilken/vilka av följande reaktioner sker spontant? Motivera ditt svar. a) Mg 2+(aq) + Cu(s) Mg(s) + Cu 2+ b) Cu(s) + 2 Ag + (aq) Cu 2+(aq) + 2 Ag(s) c) 2 Ag(s) + Zn 2+ (aq) 2 Ag + (aq) + Zn(s) d) Fe(s) + Zn 2+ (aq) Fe 2+ (aq) + Zn(s) Frga 1 Vilken/vilka av fljande reaktioner sker spontant?
Master watch repair

Vilken vilka av följande reaktioner sker spontant_ motivera ditt svar.

Mg + Cl Mg2+ +2 Cl- MgCl 2 36.

Vilken formel tror du att en förening mellan magnesium (Mg) och klor (Cl) får? Motivera ditt svar. Ledtråd; kolla i periodiska systemet. 36.
Hej svejs i lingonskogen

Vilken vilka av följande reaktioner sker spontant_ motivera ditt svar. gu print
permanent eyeliner stockholm
ku anmälan preem
sollefteå kommun komin
prov matte 1c
familjeläkarna barkarby boka tid
10 satt att bli miljonar

Atopi, allergi och överkänslighet Läkemedelsboken

a) Mg 2+(aq) + Cu(s) Mg(s) + Cu 2+ b) Cu(s) + 2 Ag + (aq) Cu 2+(aq) + 2 Ag(s) c) 2 Ag(s) + Zn 2+ (aq) 2 Ag + (aq) + Zn(s) d) Fe(s) + Zn 2+ (aq) Fe 2+ (aq) + Zn(s) Frga 1 Vilken/vilka av fljande reaktioner sker spontant? Motivera ditt svar. a) Mg2+(aq) + Cu(s) Mg(s) + Cu2+ b Cu(s) + 2 g+(aq) ) !) 2 g(s) + "n2+(aq) Cu2+(aq) + 2 g(s) 2 g+(aq) + "n(s) #e2+(aq) + "n(s) d #e(s) + "n2+(aq) ) Fr att se vilka metaller och metall joner som reagera med varandra s anvnder kemister utav den elektrokemiska spnningsserien.


Sifa
björn sjöden fotograf

rapport - Diskrimineringsombudsmannen

Motivera dina svar. c) Vilka av molekylerna/jonerna är dipoler?

Grymt Fett – en filmserie om tonårshjärnan - AstraZeneca

(2p) 2011HT 2012HT 2010-03-18 med stigande atomnummer? Motivera ditt svar.

- skriva såväl Ditt namn. Medlaborant:…… Ange klass. *ska även finnas högst upp på varje sida i den fortsatta När natriumvätekarbonat upphettas sker en sönderdelning av saltet. Vilken av följande formler är den troligaste för galliums oxid?