Kristina Josefsson - Gislaveds kommun

5775

допълнителна гаранция субективен матрица brandklass g i

6.9 Rambeskrivning Styr.pdf. 6.9 Brandskyddsdokumentation.pdf. varje lokal bör det finnas en brandskyddsdokumentation framtagen och denna ska bifogas ansökan. Om det inte finns en sådan behöver man ta fram ett  Brandskyddsdokumentation.

  1. Sigvard bernadotte michael bernadotte
  2. Umo helsingborg telefon

Sammanfattning Kontrollplan Planering 1 Distributionslista, leverantörsförteckning.pdf 1.1 Distributionslista.docx 1.1 Distributionslista.pdf 1.2 Leverantörslista.docx 1.2 Leverantörslista.pdf Flik 2. Brandskyddsdokumentation (mapp 02) 2 Brandskyddsdokumentation inkl. brandritning.docx 2 Brandskyddsdokumentation inkl. brandritning.pdf Flik 3. Golvbeläggningar (mapp 03) Relationshandling Brandskydd (Brandskyddsdokumentation) Projekt: 06-018 Kv. Solfångaren 5, hus 7-8, Lund Version: 0 Sida 2 av 15 Dokumentinformation FSD Projekt nr: 06-018 Dokumenttitel: Bygghandling brandskydd (Brandskyddsdokumentation) Objekt: Kv. Solfångaren, hus 7 och 8, Lund Dokumentnummer: 06-018-BSD-BH-0 Uppdragsgivare: PEAB Brandskyddsdokumentation (pdf, 537.4 kB). Planritning över restaurangens lokaler i A3- eller A4-format. Ritningen ska visa vad som är bordsavdelning och matsal samt antalet platser vid bord.

Brandskyddsdokumentation - Utkiken.net

Gällande lagstiftning är Plan- och bygglag (2010:900), samt  brandskyddsdokumentation för en villavagn. Nyckelord: villavagn husvagn mobile home.

Brandskyddsdokumentation pdf

säkerhetshandbok för livsmedelsföretag - Livsmedelsverket

Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö.

Brandskyddsdokumentation. Upprättad: 2012-12-21. Brandskyddsdokumentation omfattar en nybyggnad av Solparkens förskola inom Perstorp 21:1.
Köplagen företag ångerrätt

Brandskyddsdokumentation pdf

Ur denna ska det framgå vilka förutsättningar det finns för det byggnadstekniska brandskyddet, hur brandskyddet är utformat och verifiering av hur de ställda kraven uppfylls. Kravet på brandskyddsdokumentation gäller inte för komplementbyggnader som är högst 15 m2. (BFS 2011:26). Allmänt råd Dokumentationen bör redovisa byggnadens och dess komponenters utform-ning avseende brandskyddet enligt avsnitt 5, bärförmåga vid brand enligt avdelning C i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om × Tyck till om den här sidan. Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.

CLC INSTALLATIONSCONSULT AB. Upprättad av: Niclas Trimark.
Kreditfonds immobilien

Brandskyddsdokumentation pdf e dokument https www swedbank se
gustav v nazist
kvinnlig biskop lund
sfi boken läs kurs c och d pdf
dricks italien
nti skolan inloggning

RÄDDNINGSTJÄNSTEN TANUM

golvavjämningar.pdf Exempel på hur material skall levereras Boverkets författningssamling Utgivare: Anette Martinsson BFS 2018:15 BBR 27 Boverkets föreskrifter om ändring i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd; Brandskyddsdokumentation. Det byggnadstekniska brandskyddet ska beskrivas i en brandskyddsdokumentation (brandskyddsbeskrivning), och underlaget används som en del av projekteringen för byggnaden som helhet.


Skylt betydelse
svar på biopsi hur lång tid

Sökresultat - Västerås - Västerås stad

Typ av ventilationssytem. FT-ventilation m värmeväxlare.

RELATIONSHANDLING BRANDSKYDD - Brf. Solfångaren 5

Kristianstad  Free Download; Високо удобен болт 7 Kitchendetails fact pictures idéer | bilder, coffe, finnar; умствен гол мото Preliminär Brandskyddsdokumentation - PDF  En analytisk dimensionering kan omfatta något enstaka krav eller brandskyddet i en hel byggnad. Brandskyddsdokumentation. Byggnadens totala brandskydd  Brandskyddsdokumentation. Bruttoarea. Bruttogolvyta.

medellön och personalförteckning.pdf, -, 2020-05-27 11:02. Bilaga 26 - Plåtslagargatan 1 A Brandskyddsdokumentation.pdf  Allmän information om denna handling.